Rockers&Mods

Rockers&Mods Reli­ve the fif­ties and six­ties Dit en nog veel meer kan je op 27 okto­ber a.s. alle­maal weer terug­vin­den in Tromp­The­a­ter. Waan je even vol­le­dig in de wereld van de Roc­kers en the Mods!! Dressco­de; wat denk je??? Een Mod (een afkor­ting van moder­nist) Lees meer …

Tromp­The­a­ter Pre­sen­teert  LET’S SKA MR Wal­la­ce: Sinds het voor­jaar van 2010 knalt Mr. Wal­la­ce door heel Euro­pa. De zeven­kop­pi­ge fema­le-fron­­ted ska-reg­­gae for­ma­tie blijkt al snel een van de meest ener­gie­ke en veel­be­lo­ven­de ska-bands van Neder­land te zijn. Een must-see live act die elk publiek opzweept, Lees meer …

Zenday Afternoon

Raak jij ook zo gestresst van de maan­dag? Neem dan nog even de tijd om tot rust te komen met een gewel­di­ge luis­ter­ses­sie in het Tromp­the­a­ter. Zon­dag 4 novem­ber orga­ni­se­ren Mar­ci­us Mega­lo­ma­nia en Down­si­de Up een muzi­ka­le namid­dag. Ver­wacht een relax­te mid­dag met adem­be­ne­men­de muziek Lees meer …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Mannendag@TrompTheater 2018 Op 23 novem­ber 2018 orga­ni­seert Tromp­The­a­ter het eve­ne­ment Man­nen­dag!!! Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze Lees meer …