Over hoe het afliep met Rick Treffers in Spanje

Over hoe het afliep met Rick Tref­fers in Span­je.
Ik wou dat ik jouw leven had is het schrijf­de­buut van de Neder­land­se sin­ger-
song­wri­ter Rick Tref­fers over zijn leven als trou­ba­dour in Span­je en de
bewon­de­ring en afgunst die hij daar­mee oogst. Van­af 8 novem­ber ligt het boek in
de win­kel.

Na een afscheids­tour langs clubs en the­a­ters in Neder­land ruil­de Rick Tref­fers zijn Hol­land­se
leven in 2011 in voor een nieuw bestaan aan de Mid­del­land­se Zee. Ein­de­lijk: hij droom­de er
al twin­tig jaar over.
Vijf jaar later ont­vangt Tref­fers een inter­vie­w­ver­zoek van Dick Schef­fers, jour­na­list van een
regi­o­naal dag­blad uit Haar­lem. Gevleid gaat Rick op het ver­zoek van in en weidt met groot
genoe­gen uit over zijn avon­tu­ren in den vreem­de.
In Ik wou dat ik jouw leven had geeft Rick een onbe­dekt kijk­je in het kalen­de hoofd van de
rond­trek­ken­de muzi­kant, de soms kei­har­de muziek­we­reld in Neder­land en Span­je en het
leven in een ander land.
Ook Dick Schef­fers leren we beter ken­nen. Zijn aan­te­ke­nin­gen geven inzicht in de dub­be­le
agen­da’s, voor­in­ge­no­men­heid en de sco­rings­drift van een regi­o­naal jour­na­list, die eigen­lijk
lie­ver zelf muzi­kant was gewor­den.

Toe­gang gra­tis!