Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!!

Mannendag@TrompTheater 2018

Op 23 novem­ber 2018 orga­ni­seert Tromp­The­a­ter het eve­ne­ment Man­nen­dag!!!
Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze bar­bier van Tzjill.
Ver­der kunt u genie­ten van muziek van Derya Ver­ra en Down­si­deUp.
Een gedeel­te van Tromp­The­a­ter zal die dag een heus Casi­no zijn, met ver­schil­len­de casi­no­spel­len.
En als gro­te afslui­ter een Bur­lesque!!

Dus wees erbij.