Past Niet?

07-09-2019 aan­vang 20:00 Noord­vliet 11 | We heb­ben een prach­tig avond­vul­lend pro­gram­ma over autis­me gemaakt samen met Henk Bogaard en clien­ten van Rond­om­zorg die hun ver­haal delen door zang, ver­haal en poë­zie. Henk is cabe­te­ti­ër en zan­ger en laat je mee genie­ten van zijn kijk Lees meer …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Mannendag@TrompTheater 2018 Op 23 novem­ber 2018 orga­ni­seert Tromp­The­a­ter het eve­ne­ment Man­nen­dag!!! Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze Lees meer …

Zenday Afternoon

Raak jij ook zo gestresst van de maan­dag? Neem dan nog even de tijd om tot rust te komen met een gewel­di­ge luis­ter­ses­sie in het Tromp­the­a­ter. Zon­dag 4 novem­ber orga­ni­se­ren Mar­ci­us Mega­lo­ma­nia en Down­si­de Up een muzi­ka­le namid­dag. Ver­wacht een relax­te mid­dag met adem­be­ne­men­de muziek Lees meer …