Kerstkoor De Kerststerren In Tromptheater

Kerst­koor de Kerst­ster­ren uit Leeu­war­den treedt in de maand decem­ber veel­vul­dig op tij­dens kerst­mark­ten (in Neder­land en Duits­land), in ker­ken, in kroe­gen, in the­a­ters en op straat. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 koor­le­den.

Kerst­koor de Kerst­ster­ren heeft een meer­stem­mig a capel­la reper­toi­re. In de jaren dat het koor bestaat is er een reper­toi­re opge­bouwd van inmid­dels meer dan 100 kerst­lied­jes. Ieder jaar wor­den hier lied­jes aan toe­ge­voegd en wordt er een keu­ze gemaakt uit het bestaan­de reper­toi­re. Veel­al zijn het eigen arran­ge­men­ten van de diri­gen­te Jil­dou Tal­man.

Het koor zingt beken­de en min­der beken­de kerst­lied­jes, zoals oude Engel­se carols, kerst­lie­de­ren in het Neder­lands, Rus­sisch, Latijn, Frans, maar ook de Amerikaanse“kerstkraker top­hits”.