Cultuur | Zorg | Onderwijs

Samen met de deel­ne­mers van onze dagprogramma’s (Tromp­the­a­ter onze Hore­ca­keu­ken en Kat­ten­ca­fé Poes­Pas), sta­gi­ai­res van D’Dri­ve en onze gedre­ven vrij­wil­li­gers orga­ni­se­ren wij vele klei­ne en gro­te eve­ne­men­ten in het Tromp­the­a­ter, maar ook in Poes­Pas. Er is muziek, er zijn the­ma eve­ne­men­ten en the­a­ter. Onze deel­ne­mers Lees meer …

Podium | Studio | Horeca

Aan de M.H. Tromp­straat te Leeu­war­den, in de voor­ma­li­ge bap­tis­ten­kerk vind je het Tromp­The­a­ter. Het gebouw heeft een mooie akoes­tiek en een aan­tal authen­tie­ke ele­men­ten zijn behou­den. Het Tromp­The­a­ter pro­gram­meert zelf en werkt samen met o.a. Fries­land Pop. Daar­naast doen wij band­ma­na­ge­ment, fes­ti­val­pro­duc­ties en ver­huur van licht- Lees meer …

Werk | Geniet | Ontmoet

Kat­ten­ca­fé Poespas/TrompTheater is een fij­ne werk­plek met goe­de hore­ca. Bij ons komen werk en ple­zier samen. Een hui­se­lij­ke woon­ka­mer sfeer met kat­ten­the­ma die vol­le­dig is inge­richt om te wer­ken, te ver­ga­de­ren of een con­gres te orga­ni­se­ren. Ieder­een is wel­kom om lek­ker te lun­chen en voor Lees meer …