Samen met de deelnemers van onze dagprogramma’s (Tromptheater onze Horecakeuken en KattencafĂ© PoesPas), stagiaires van D’Drive en onze gedreven vrijwilligers organiseren wij vele kleine en grote evenementen in het Tromptheater, maar ook in PoesPas. Er is muziek, er zijn thema evenementen en theater. Onze deelnemers en vrijwilligers verzorgen de catering, helpen met theater-, licht- en geluidstechniek, worden betrokken bij de programmering, geluids- en video-opnames en vinden daarin zingeving.

Zorg

TrompTheater is onderdeel van het kleinschalige zorgbedrijf Rondomzorg, welke psychische en psycho/sociale hulpverlening levert in de vorm van beschermd/begeleid wonen, ambulante zorg, participatieplaatsen en dagprogramma’s en dagbesteding in een veilige, geborgen werkomgeving.

Onderwijs

Daarnaast biedt TrompTheater plaatsen voor stagiairs en vrijwilligers op het gebied van horeca, bandmanagement, theater- en studiotechniek, programmering en PR. Ook hebben we samenwerkingsverbanden met diverse opleidingen en bieden we begeleide stageplaatsen voor jongeren die in een regulier bedrijf niet uit de verf komen.

Door zaalverhuur, baromzet en het organiseren van evenementen beoogt het TrompTheater inkomsten te generen om zo de druk op de zorggelden te verminderen. Zorgverlening en cultuur/horeca gaan zo hand in hand.