Podium | Studio | Horeca

Aan de M.H. Tromp­straat te Leeu­war­den, in de voor­ma­li­ge bap­tis­ten­kerk vind je het Tromp­The­a­ter. Het gebouw heeft een mooie akoes­tiek en een aan­tal authen­tie­ke ele­men­ten zijn behou­den. Het Tromp­The­a­ter pro­gram­meert zelf en werkt samen met o.a. Fries­land Pop. Daar­naast doen wij band­ma­na­ge­ment, fes­ti­val­pro­duc­ties en ver­huur van licht- en geluid. Boven­dien beschikt het Tromp­The­a­ter over een pro­fes­si­o­ne­le Audio opna­me­stu­dio en kun­nen wij video­pro­duc­ties maken.

Het publiek wordt een ver­ras­sen­de en uit­da­gen­de erva­ring in een intie­me en sfeer­vol­le ruim­te gebo­den. Arties­ten spe­len veel­al akoes­tisch of licht ver­sterkt, waar­door je een huis­ka­mer­ge­voel krijgt en de arties­ten van dicht­bij mee­maakt.