Helden fan Hjir

30-09-2018 | Ook Tromp­the­a­ter zal podi­um zijn voor Hel­den fan Hjir. Tij­den en Line-Up vol­gen! Zon­dag 30 sep­tem­ber 2018 is dé dag voor muziek­lief­heb­bers in Frys­lân. Op deze datum wordt er van elke plek in de pro­vin­cie een speel­plaats gemaakt.