Tromp­The­a­ter Pre­sen­teert 

LET’S SKA

MR Wal­la­ce:
Sinds het voor­jaar van 2010 knalt Mr. Wal­la­ce door heel Euro­pa. De zeven­kop­pi­ge fema­le-fron­ted ska-reg­gae for­ma­tie blijkt al snel een van de meest ener­gie­ke en veel­be­lo­ven­de ska-bands van Neder­land te zijn.
Een must-see live act die elk publiek opzweept, mee­neemt en uit­bun­dig ach­ter­laat
.
The Boun­cers:
Een erva­ren ska band met eigen reper­toi­re. Muziek als een feest­je en dat komt nog het best tot zijn recht als The Boun­cers op een podi­um staan. Tij­dens de con­cer­ten staat de inter­ac­tie met het publiek voor­op. En keer op keer blijkt het publiek maar al te graag met The Boun­cers mee te fees­ten. Al was het maar om dat die tek­sten zo lek­ker mee te blè­ren zijn.

The Sket­chers:
Er is een reme­die gevon­den tegen post­na­ta­le depres­sies, chro­ni­sche ver­moeid­heid, game­ver­sla­vin­gen en vele ande­re aan­doe­nin­gen; ga naar een optre­den van The Sket­chers.

Entree is gra­tis maar kom snel want VOL = VOL