Geluksroute 2018

10:00 — 12:30 Soul­col­la­ge maken, door Anke Art
12:30 — 14:30 Thee­proe­ve­rij, door San­der Veenstra
14:30 — 16:00 Geluk­s­me­di­ta­tie, door Ani­ta Dulos
16:00 — 17:00 Lezing: De wereld red­den voor dum­mies, door Miri­am Voort­man
17:00 — 17:30 Lezing: Hoe we onge­luk tot geluk kun­nen her­schep­pen, door Chris­ti­na Völ­ker