Bingo in TrompTheater

Elke laat­ste dins­dag van de maand heb­ben we een BINGO
(met uit­zon­de­ring van decem­ber en juni)

tij­den:

inloop: 19:30
start bin­go: 20:00
afloop: 22:30 (onge­veer)

m.u.v. decem­ber en juni dan is de bin­go van 13.00 u tot 16.00

Hier­on­der ziet u wat de kaart­jes kos­ten. 

1 kaart 1,50 euro
4 kaar­ten 5,- euro
7 kaar­ten 7,50 euro

De te win­nen prij­zen zijn voor­na­me­lijk afkom­stig van onze spon­so­ren die elke maand ver­schil­lend zijn.

beken­de spon­so­ren zijn :
Poes­pas
Spel­le­kijn
Drinks NC
Video­kring
The Saint
NY-NA
De Blaes­kaek
Brownies&Downies
Cel­le­bra­te