Participatie & Vrijwilligerswerk

Tromptheater biedt voor een grote groep mensen participatieplaatsen in de vorm van vrijwilligerswerk. werkervaringsplaatsen en stageplaatsen. Voor mensen met een (arbeids)beperking s het vaak moeilijk om er (weer) tussen te komen. Door het beschermende karakter en de altijd aanwezige begeleiding kan Tromptheater een mooi opstapje zijn of een beschermde plek om een zinvolle dagvulling te hebben.