Arbeidstraining

Mensen met een beperking hebben het vaak moeilijker om hun opleiding af te ma­ken, stageplaatsen te vinden en moeite met theoretisch onderwijs. Tromptheater biedt een beschermde en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te le­ren. Dingen als op tijd ko­men, goed met gereedschappen om­gaan, socia­le vaardigheden en al die andere din­gen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kunnen werken. Tromptheater biedt plaats aan iedereen die beroepsvaardighe­den wil ontwikkelen. Er wordt ge­werkt in een 4 fasensysteem aan individuele doelen en werk­punten, volgens een zorgplan onder verantwoorde­lijkheid van een gedrags-wetenschapper. Arbeids­training kan ook ingezet worden als begeleide sta­geplaats gekoppeld aan een be­roepsopleiding.