Studio Tromptheater

Studio03Wil je met je band of the­a­ter­ge­zel­schap een demo of album opne­men? Dit is moge­lijk in Stu­dio Tromp­The­a­ter.

We kun­nen 16 spo­ren gelijk­tij­dig opne­men. We wer­ken met Stein­berg Cuba­se 7.5 met een uit­ge­brei­de sam­ple­bi­bli­o­theek. Er zijn erva­ren studiotechnici/producers/muzikanten aan­we­zig om een arran­ge­ment te pro­du­ce­ren en je te onder­steu­nen in je idee­ën.

Tevens is Stu­dio Tromp­The­a­ter uit­ste­kend geschikt voor (semi-) live opna­mes van­we­ge de mooie akoes­tiek van het voor­ma­li­ge kerk­ge­bouw. Om tus­sen de opna­mes door te relaxen zijn er lek­ke­re loun­ge ban­ken aan­we­zig en is er een bar om wat drin­ken en een tos­ti te bestel­len!Studio02

Infor­meer naar de moge­lijk­he­den