Social Enterprise

“Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd” (bron: http://www.social-enterprise.nl/).

Tromptheater, als onderdeel van Rondomzorg, levert dagprogramma’s aan mensen met diverse beperkingen. Dit is feitelijk een dienst aan de gemeente die de opdracht heeft gesteld om “activiteiten te organiseren die door de deelnemeners, in termen van zingeving, als werk kunnen worden ervaren.

De dienstverlening op gebied van horeca, zaalverhuur, verzorging van podiutechniek en management, boekingen en evenementverzorging, voldoen aan bovengestelde eis. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om meer begeleiding door professionals te bieden, m.n. aan mensen die door de gemeente aangemeld worden voor werkervarings- en participatieplaatsen.