RED CARS — Daverende Hit Show

08-02-2020 | aan­vang 20:00 | Noord­vliet 11

De band RED CARS betrekt het publiek in hun enthou­si­as­me en zet een dave­ren­de hit show neer. Voor een breed publiek van alle leef­tij­den. Dat doen ze sinds 1997 door heel het land. Feest­ten­ten, dis­co­the­ken, ker­mis­sen, cafés, sport­ver­e­ni­gin­gen, bedrijfs­fees­ten, brui­lof­ten, buurt­fees­ten, schuur­fees­ten, stu­den­ten­fees­ten, mane­ges noem maar op. Stra­lend mid­del­punt Moni­que is “de meid op gitaar” die zingt, speelt, danst en enter­taint. Ze laat geen publiek ach­ter zon­der schor­re kelen van het mee­zin­gen. De ande­re band­le­den zin­gen alle­maal zowel koor – als lead en dat leidt tot een breed reper­toi­re en veel afwis­se­ling op het podi­um. De kle­ding wis­selt per set. Spe­ci­a­li­teit van The RED CARS is al jaren de num­mers direct door te spe­len, voor­al in med­ley vorm. Dus reken maar dat de vaart erin blijft en dat elk optre­den een groot feest wordt!

TICKETS