Parkeren

In de buurt waar het Tromp­the­a­ter geves­tigd is geldt een  par­keer­ver­or­de­ning. Je mag zon­der ver­gun­ning maxi­maal 2 uur par­ke­ren met gebruik making van een par­keer­schijf. Gas­ten en bezoe­kers kun­nen het bes­te par­ke­ren in de Hoek­sterend Par­keer­ga­ra­ge:

Google Maps HEHoek­ster­pad  3
8911 JV Leeu­war­den

Ope­nings­tij­den
maan­dag t/m zater­dag open van 07.00 uur tot 22.00 uur
zon- en feest­da­gen geslo­ten
uit­rij­den met gel­di­ge par­keer­kaart is altijd moge­lijk

Tarie­ven
Je betaalt maxi­maal € 5,00

Wan­del­rou­te
Als je de par­keer­ga­ra­ge uit­loopt sla je links af. Na 100 mtr ga je weer links­af, over de voetgangers/fietsbrug. Direct over het water ga je rechts af en volgt het water. Je volgt het water rechts­om en na een paar hon­derd meter zie je aan je lin­ker­hand de Tromp­straat. Het Tromp­The­a­ter is na 100 mtr aan je rech­ter­hand.