John Elliott

16/09/2018 12:00 - 17:00
Tromptheater
Phone: 058-3030 128
Tromptheater
Phone:058-3030 128
Address: M.H. Trompstraat, 8921GH Leeuwarden

 

John Elli­ott is a soul­ful artist from San Fran­cis­co (USA) who brings real heart and pas­si­on to eve­ry song he sings.

 John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die echt  met hart en pas­sie zijn num­mers zingt.

John Elli­ott is a soul­ful artist from San Fran­cis­co (USA) who brings real heart and pas­si­on to eve­ry song he sings.

John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die met hart en pas­sie zijn num­mers zingt.

John Elli­ott schrijft over­tui­gen­de lied­jes die vaak onver­wach­te wen­din­gen nemen om een ​​krach­ti­ge bood­schap af te leve­ren. Chuck Schie­le van The San Diego Trou­ba­dour schreef over de tekst van Elli­ott: “Ze komen bin­nen, maken hun punt, schud­den je wak­ker, gaan naar bui­ten en nog voor­dat het lied­je voor­bij is ver­lang je al naar de vol­gen­de. Op deze manier houd John je krach­tig bij de les!

Hij trad op in ver­schil­len­de lan­den en in alle sta­ten behal­ve op Hawaii. Zijn muziek is gebruikt in popu­lai­re tv-shows, waar­on­der Gray’s Ana­to­my en Cali­for­ni­ca­ti­on.

In het laat­ste decen­ni­um bracht hij stu­dio­al­bums uit op zijn eigen label (Gar­land Lane) en bereik­te daar­door een steeds gro­ter publiek. Alles kan wor­den gestreamd op zijn web­si­te (www.thehereafterishere.com/recordings) en tal­lo­ze ande­re strea­ming­sta­ti­ons. De nieuw­ste relea­ses zijn een live ver­sie (“Live in Aus­tin”) en een com­pi­la­tie (“The Gre­a­test Recor­dings Accor­ding to Me: 2003–2013”).

In het voor­pro­gram­ma staan 2 ande­re sin­ger song­wri­ters:

Zip­po­ra Tie­man is een singer/songwriter die de kunst ver­staat obser­va­ties van haar bin­nen- en de bui­ten­we­reld te van­gen in klein gehou­den lied­jes vol ver­won­de­ring, met een snuf­je melan­cho­lie en een flin­ke scheut ver­lan­gen. Met haar prach­ti­ge war­me en hel­de­re stem ver­tolkt zij een reper­toi­re van zich­zelf en ande­ren en weet de luis­te­raar daar­mee op het punt­je van de stoel te krij­gen.
Wat wil je, met een naam die ‘vogel­tje’ bete­kent.

Sarah Söte­mann:
Sen­su­e­le tek­sten met een jus van vro­lijk cynis­me.

Sarah Söte­man­nn laat zich niet in een hok­je plaat­sen. Haar gyp­sy bal­la­des dan­sen tus­sen com­pro­mis­loos volks­ver­maak, lief­de­vol the­a­ter en rau­we poë­zie.
Laat je mee­voe­ren door deze onge­kuis­te Don Qui­chot­ten, strij­dend voor de lief­de!

Toe­gang is gra­tis!

Related upcoming events

 • 31/01/2020 20:30 - 31/01/2020 23:00

  ‘Stadaarnietzodoeiets’ barst van de gitaarmuren, hoekige songstructuren en alledaagse overpeinzingen. Fokko ageert in de titeltrack tegen luiheid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basisschoolliefde Wendy in het gelijknamige liedje. In ‘Goeroe’, de nieuwe single samen met Aafke Romeijn, zingen Aafke en Fokko over een kansloze missie om jezelf te ‘hervinden’ in een tropisch retraite. Fans van Weezer, The Hives en Nirvana kunnen hun hart ophalen aan Fokko, maar dan gewoon in het Nederlands.

  Sinds zijn eerste zelfgeschreven liedje in groep 7 over een dode hond, gebruikt Fokko Mellema muziek om zijn problemen van zich af te schrijven. Fokko’s muzikale loopbaan begint op zijn zeventiende als songwriter/gitarist van punkrockband Jeremy’s. Na een goed ontvangen debuutplaat, een 3FM award en optredens op o.a. Lowlands en Zwarte Cross, gooit Fokko het over een andere boeg met collegerockband Want Want, waar hij zelf in zingt en alle teksten in het Nederlands zijn. Muzikale held Daniël Lohues produceert het debuut ‘Mijn Meisje Vindt Me Leuk Zoals Ik Ben’ (2011) en de band scoort een culthit met ‘Kip Paard Koe’. Na Want Want tourt Fokko onder zijn eigen naam van huiskamer naar huiskamer en brengt hij drie akoestische EP’s uit.

  Tijdens een geïsoleerd bestaan in het zuiden van het land herondekt Fokko zijn elektrische gitaar en schrijft hij de basis voor het debuutalbum. Na weer in zijn vertrouwde Kampen te zijn beland, maakt Fokko de plaat mét band en producer Guido Aalbers in het najaar van 2018 af in de studio. Na de release van singles ‘In De Sportschool’, titeltrack ‘Stadaarnietzodoeiets, én een succesvolle warmspeeltour tijdens de Popronde, verschijnt in februari 2019 dan eindelijk het album ‘Stadaarnietzodoeiets’, voorafgegaan door de single ‘Goeroe’ met Aafke Romeijn. Fokko is terug, en dat zul je weten ook.

  Bezetting
  Zang en gitaar: Fokko Mellema
  Drums: Gelke Boontje
  Bas: Emiel van den Berg
  Gitaar: Jurro Brouwers