Fokko

‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’ barst van de gitaar­m­u­ren, hoe­ki­ge song­struc­tu­ren en alle­daag­se over­pein­zin­gen. Fok­ko ageert in de titel­track tegen lui­heid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basis­school­lief­de Wen­dy in het gelijk­na­mi­ge lied­je. In ‘Goe­roe’, de nieu­we sin­gle samen met Aaf­ke Romeijn, zin­gen Aaf­ke en Fok­ko over een kans­lo­ze mis­sie om jezelf te ‘her­vin­den’ in een tro­pisch retrai­te. Fans van Wee­zer, The Hives en Nir­va­na kun­nen hun hart opha­len aan Fok­ko, maar dan gewoon in het Neder­lands.

Sinds zijn eer­ste zelf­ge­schre­ven lied­je in groep 7 over een dode hond, gebruikt Fok­ko Mel­le­ma muziek om zijn pro­ble­men van zich af te schrij­ven. Fokko’s muzi­ka­le loop­baan begint op zijn zeven­tien­de als songwriter/gitarist van punk­rock­band Jeremy’s. Na een goed ont­van­gen debuut­plaat, een 3FM award en optre­dens op o.a. Low­lands en Zwar­te Cross, gooit Fok­ko het over een ande­re boeg met col­le­gerock­band Want Want, waar hij zelf in zingt en alle tek­sten in het Neder­lands zijn. Muzi­ka­le held Dani­ël Lohues pro­du­ceert het debuut ‘Mijn Meis­je Vindt Me Leuk Zoals Ik Ben’ (2011) en de band scoort een cult­hit met ‘Kip Paard Koe’. Na Want Want tourt Fok­ko onder zijn eigen naam van huis­ka­mer naar huis­ka­mer en brengt hij drie akoes­ti­sche EP’s uit.

Tij­dens een geï­so­leerd bestaan in het zui­den van het land her­on­dekt Fok­ko zijn elek­tri­sche gitaar en schrijft hij de basis voor het debuut­al­bum. Na weer in zijn ver­trouw­de Kam­pen te zijn beland, maakt Fok­ko de plaat mét band en pro­du­cer Gui­do Aal­bers in het najaar van 2018 af in de stu­dio. Na de relea­se van sin­gles ‘In De Sport­school’, titel­track ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets, én een suc­ces­vol­le warm­speel­tour tij­dens de Pop­ron­de, ver­schijnt in febru­a­ri 2019 dan ein­de­lijk het album ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’, voor­af­ge­gaan door de sin­gle ‘Goe­roe’ met Aaf­ke Romeijn. Fok­ko is terug, en dat zul je weten ook.

Bezet­ting
Zang en gitaar: Fok­ko Mel­le­ma
Drums: Gel­ke Boon­tje
Bas: Emiel van den Berg
Gitaar: Jur­ro Brou­wers

Related upcoming events

  • 08/02/2020 20:00 - 08/02/2020 23:30

     

    De band RED CARS betrekt het publiek in hun enthousiasme en zet een daverende hit show neer. Voor een breed publiek van alle leeftijden. Dat doen ze sinds 1997 door heel het land. Feesttenten, discotheken, kermissen, cafés, sportverenigingen, bedrijfsfeesten, bruiloften, buurtfeesten, schuurfeesten, studentenfeesten, maneges noem maar op. Stralend middelpunt Monique is “de meid op gitaar” die zingt, speelt, danst en entertaint. Ze laat geen publiek achter zonder schorre kelen van het meezingen. De andere bandleden zingen allemaal zowel koor – als lead en dat leidt tot een breed repertoire en veel afwisseling op het podium. De kleding wisselt per set. Specialiteit van The RED CARS is al jaren de nummers direct door te spelen, vooral in medley vorm. Dus reken maar dat de vaart erin blijft en dat elk optreden een groot feest wordt!