Poetry & Musica

22/09/2018 14:00 - 16:00
Tromptheater
Phone: 058-3030 128

 

 

Poetry & Musica

Onder de toe­pas­se­lij­ke naam ‘Poe­try & Musi­ca’ draagt Vin­cent Cor­ja­nus een aan­tal nieu­we gedich­ten voor met op de ach­ter­grond zwart-witfoto’s van de rei­zen die hij heeft gemaakt. Daar­naast zingt hij ook een aan­tal lied­jes waar­bij hij zich­zelf bege­leidt op gitaar.

Vin­cent Cor­ja­nus (Zwol­le, 1995) publi­ceer­de sinds 2012 vijf dicht­bun­dels. Daar­naast heeft hij een aan­tal sin­gles uit­ge­bracht op Spo­ti­fy en iTu­nes.
De afge­lo­pen jaren stond hij op fes­ti­vals, pop­po­dia en eve­ne­men­ten, en trad hij op in bibli­o­the­ken kris­kras door Neder­land.