Fokko

31-01-2020 | aan­vang 20:30 | Noord­vliet 11 | ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’ barst van de gitaar­m­u­ren, hoe­ki­ge song­struc­tu­ren en alle­daag­se over­pein­zin­gen. Fok­ko ageert in de titel­track tegen lui­heid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basis­school­lief­de Wen­dy in het Lees meer …

Down Town Café

Ont­dek het talent van de toe­komst onder het genot van een drank­je en hap­je tij­dens je vrij­mi­bo! Down­to­wn Café is een hele mooie samen­wer­king tus­sen Tromp­The­a­ter en Neus­hoorn en richt zich op het sti­mu­le­ren van talent op en ach­ter de büh­ne. Tij­dens Down­to­wn Café geven Lees meer …

Kezellig

Vrij­dag 15 novem­ber 2019 van 20:30 — 23:30 Koop hier uw kaart­jes! Heeft u in de afge­lo­pen jaren een oude­jaars­con­fe­ren­ce geke­ken? Dan is de kans groot dat u heeft gela­chen om een grap van Jacob Spoelstra. Hij schrijft name­lijk voor meer­de­re caba­re­tiers en televisieprogramma’s. Daar­naast Lees meer …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Mannendag@TrompTheater 2018 Op 23 novem­ber 2018 orga­ni­seert Tromp­The­a­ter het eve­ne­ment Man­nen­dag!!! Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze Lees meer …